Strona główna   •   O Parafii   •   Ogłoszenia   •   Intencje mszalne   •   Synod   •   Poradnia Życia Rodzinnego   •   Galeria   •   Kontakt

     Intencje Mszalne
     Ogłoszenia
     Czytania
     Modlitwy
     Pieśni
     Gazetka Parafialna
     Recenzje filmów
     Synod
     Wypożyczalnia


     Historia
     Patron Parafii
     Kapłani
     Siostry Służebniczki NMP


     Chrzest Święty
     Bierzmowanie
     Najświętszy Sakrament
     Małżeństwo
     Dla Narzeczonych
     Namaszczenie Chorych
     Pogrzeb
     Spowiedź Święta


     Ministranci
     Dzieci Maryi
     Dziecięce Koło Misyjne
     Scholka
     Rada Parafialna
     Zaspół Charytatywny
     Szafarze Nadzwyczajni
     Róże Różańcowe
     Rodzina Bł. Edmunda
         Bojanowskiego

     Oaza Rodzin
     Poradnia Życia Rodzinnego
     Zespół Synodalny


     Aktualności
     Duchowa Adopcja
     Prace bieżące


     Centrum Jana Pawła II
     Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
     Archidiecezja Katowice
     Sanktuarium Jasna Góra
     Rok Wiary
     Caritas Katowice
     Apostolstwo Dobrej Śmierci
     Twoja krew - Moje życie
     Radio eM Katowice
     OPOKA
     Pomoc Duchowa ADONAI


     Kancelaria Parafialna
     Zakon Sióstr Służebniczek NMP


Synod

Synod: co to i po co?

Co to takiego synod? W obecnym kształcie organizacji życia Kościoła synod diecezji to najważniejsze ciało doradcze biskupa. Teoretycznie mogłoby się składać nawet ze wszystkich członków diecezji, ale mielibyśmy problem z salą do obrad...

W ostatniej fazie, kiedy odbywają się posiedzenia plenarne synodu, uczestniczą określeni przez prawo, wybrani delegaci. Jednak w fazie przygotowawczej chodzi o jak najszersze uczestnictwo. O jego formach piszemy wstępnie tutaj. Ale synod robiony ma być przez nas - chrześcijan archidiecezji katowickiej (niekatolików prosimy o modlitwę!).

Innymi słowy: biskup zwołuje synod diecezji zwłaszcza wtedy, gdy chce się poradzić Kościoła, któremu przewodniczy, posłuchać Ducha, który przez wspólnotę przemawia.

I tak zaczęliśmy odpowiedź na pytanie najważniejsze: Po co?

Synod ma pomóc najpierw w przyjrzeniu się temu, w jakim punkcie - jako Kościół lokalny - jesteśmy: jaka jest nasza wierność Ewangelii, jakie stoją przed nami wyzwania, z czym sobie radzimy nieźle, z czym kiepsko, jakie środki mamy do dyspozycji, jak sprawdzają się struktury itd. Albo inaczej - jaka jest jakość życia chrześcijańskiego w naszych parafiach, jak ewangelizujemy itd... Chodzi o sprowokowanie rozmowy na ten temat - od poziomu wspólnot w parafiach, przez parafie, dekanaty, po diecezję.

Jeśli uda nam się ten "rachunek sumienia" połączony z inwentaryzacją, będzie można przejść do kolejnego pytania: co robić w najbliższej i nieco dłuższej perspektywie? Jak organizować życie wspólnot tak, by stawały się coraz bardziej tym, czym są: Kościołem, znakiem i narzędziem pojednania ludzi z Bogiem i między sobą. Synod zatem powinien nas doprowadzić do skonstruowania planu na przyszłość.

Jednak być może istotniejsze od tego, co uda nam się ostatecznie ustalić, może być - jeśli się uda - doświadczenie współodpowiedzialności za Kościół, którym jesteśmy. Doświadczenie, że we wspólnocie towarzyszy nam nadal żywa obecność Chrystusa, który w Duchu Świętym prowadzi nas do Ojca... Łatwe to nie będzie - ale nie można nie spróbować!

Cele II Synodu Archidiecezji Katowickiej określa dekret zwołujący synod:
"Celem Synodu ma być wsłuchiwanie się w to, co „Duch mówi Kościołowi” katowickiemu. Odpowiedzią tegoż zebrania Kościoła lokalnego na wezwanie Ducha Świętego niech będzie podjęcie aktywnego współuczestnictwa w Bożym dziele zbawienia. Ma się to dokonać poprzez refleksję nad obecną sytuacją Archidiecezji, a zwłaszcza nad jej duszpasterstwem oraz opracowanie – wobec wyzwań współczesności – wizji przyszłości tegoż duszpasterstwa w świetle soborowej eklezjologii komunii. Istotnym celem Synodu niech będzie formowanie świadomości i pobudzanie różnych form współodpowiedzialności za Kościół lokalny – tak we wspólnotach, jak i u poszczególnych wiernych. Szczególnie też owa wizja przyszłości dotyczyć ma aktualizacji prawa partykularnego wedle wymogów prawa powszechnego Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem postulatów II Polskiego Synodu Plenarnego oraz troski o poprawność w zakresie doktryny i obyczajów. Tak formułowane cele Synodu mają sprawić, by stał się on narzędziem odnowy tak gorliwości pastoralnej, jak i dyscypliny prawnej Kościoła lokalnego".SYNOD - podstawowe informacje (plik PDF tutaj)

     nr. konta:
     40 1050 1403 1000 0023 0745 8881
     ING BANK ŚLĄSKI
     Bóg zapłać za wszelką pomoc materialną

Parafia św. Michała Archanioła
w Skrzyszowie

ul. Wyzwolenia 39
44-348 Skrzyszów
tel.(32) 47 26 608