Strona główna   •   O Parafii   •   Ogłoszenia   •   Intencje mszalne   •   Synod   •   Poradnia Życia Rodzinnego   •   Galeria   •   Kontakt

     Intencje Mszalne
     Ogłoszenia
     Czytania
     Modlitwy
     Pieśni
     Gazetka Parafialna
     Recenzje filmów
     Synod
     Wypożyczalnia


     Historia
     Patron Parafii
     Kapłani
     Siostry Służebniczki NMP


     Chrzest Święty
     Bierzmowanie
     Najświętszy Sakrament
     Małżeństwo
     Dla Narzeczonych
     Namaszczenie Chorych
     Pogrzeb
     Spowiedź Święta


     Ministranci
     Dzieci Maryi
     Dziecięce Koło Misyjne
     Scholka
     Rada Parafialna
     Zaspół Charytatywny
     Szafarze Nadzwyczajni
     Róże Różańcowe
     Rodzina Bł. Edmunda
         Bojanowskiego

     Oaza Rodzin
     Poradnia Życia Rodzinnego
     Zespół Synodalny


     Aktualności
     Duchowa Adopcja
     Prace bieżące


     Centrum Jana Pawła II
     Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
     Archidiecezja Katowice
     Sanktuarium Jasna Góra
     Rok Wiary
     Caritas Katowice
     Apostolstwo Dobrej Śmierci
     Twoja krew - Moje życie
     Radio eM Katowice
     OPOKA
     Pomoc Duchowa ADONAI


     Kancelaria Parafialna
     Zakon Sióstr Służebniczek NMP


Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego


Edmund

Kiedy był chłopcem małym
biegał radośnie przez dzień cały
w rodzinnym domu Grabonogu
i tam jego serce spodobało się Bogu.
Lecz nagle ciężko zachorował.
Lekarz, jak mógł tak go ratował.
Lecz życie powoli w nim gasło.
Jedynie mamusia wiedziała to jasno:
Matka Boża życie mu uratuje
bo Edmunda tu na ziemi bardzo potrzebuje.
Wrócił do zdrowia Edmund Bojanowski.
Wyrósł z niego mężczyzna przystojny,
z duszą pełną troski.
Kto szuka pomocy pomaga każdemu:
małemu dziecku, choremu, staruszkowi biednemu.
Sam powiedział do swoich pociech:
„Wolę ja mieć kłopot, niż kogo zostawić w kłopocie”.
Wokół niego coraz więcej sierot się gromadzi,
więc, jak do Ojca coraz więcej ich przychodzi.
Tulą się małe dziatki do tego pana obcego
„tatusia” ubogich sierot, człowieka serdecznego.
Do pomocy mu przyszły wiejskie dziewczęta,
które siostrami zostały, by służyć
jak Niepokalanie Poczęta.

„Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala a innym przyświeca.”

Błogosławiony Edmund Bojanowski – wiele razy dawał wyraz Swej niezachwianej ufności w Bożą Opatrzność. Wyznał: „O jakże cudowne są sprawy Opatrzności” [Dziennik z 19.04.1853] – to był jego zachwyt nad dobrocią Boga, Jego przewidującym i mądrym prowadzeniem człowieka. Ufność Błogosławionego Edmunda w Bożą Opatrzność wyrażała się w podejmowaniu zadań po ludzku przekraczających jego skromne siły. Wiedział jednak, że jest narzędziem w ręku Boga i w chwilach trudnych jedyną siłą dla niego była wiara w Bożą moc i ratunek. Bóg zawsze spieszył z pomocą, a on, pełen wdzięczności napisał w Dzienniku [19.04.1853]: Wieczorem do modlitw moich wieczornych dodałem serdeczne modły dziękczynne za dzień tak szczęśliwie spędzony, w którym mi Bóg tyle miłosierdzia i swej cudownej Opatrzności okazał. O Boże! jakże serce moje przepełnione pociechą! Nie daj, abym się, przeto czuł już bezpiecznym, bo właśnie mogłoby nas prędkie zasmucenie spotkać, owszem jak w każdym smutku pokrzepiasz mię nadzieją bliskiej pociechy, tak w dniu pociechy uzbrój mię gotowością na wszelkie przygody, abym zawsze z wolą Twoją świętą zgadzać się umiał ”.

Niezwykła postawa człowieka wobec Boga. To jest już heroizm. Dzisiaj nie często spotkać można osobę, która w tak bezgraniczny sposób potrafi zawierzyć siebie i swoje sprawy Bożej Opatrzności oraz tak chętnie bezkompromisowo chce zgadzać się z wolą Bożą. Tak wielka wiara i bezgraniczna ufność przyniosła niezwykłe dobra. Wystarczy prześledzić życie i działalność Bł. Edmunda. Jak wiele dobra wypracował dla potrzebujących. Podejmował się przedsięwzięć po ludzku sądząc przekraczających jego wątłe siły. Był przecież człowiekiem o bardzo słabym zdrowiu. Mimo to, potrafił podjąć wezwania, jakie dostrzegał na drodze swego życia w bliskim Jemu otoczeniu. Zaufał Bożej Opatrzności, bo był przekonany, że jeżeli to, co robi jest wolą Bożą, to osiągnie cel. A celem w tej działalności na rzecz ubogich, chorych i potrzebujących było zawsze dobro osoby ludzkiej.
Dzisiaj nam potrzeba wzorować się na życiu Bł. Edmunda. Każdy ma swój bagaż życiowych zadań. Są to zapewne zadania nie tylko łatwe. Zadania na rzecz rodziny, znajomych oraz te zawodowe. Nie zawsze potrafimy im sprostać. Może jest to wynik nie tylko naszego niedoświadczenia. Gdyby tylko mieć więcej zaufania do Siły Nadprzyrodzonej, jaką jest sam Bóg – wówczas osiągnęlibyśmy to, co nam obiecuje Pan Jezus: ”…i wszystko, o co poprosicie, modląc się z wiarą, otrzymacie…” [Mt 21, 21-22; Mk 11, 22-24]
Bł. Edmund jest dzisiaj dla nas konkretnym przykładem, że silna wiara, bezgraniczne zaufanie Bożej Opatrzności, nie tylko w sytuacjach dla nas ekstremalnych, przyniesie nam zawsze korzystne rozwiązania naszych życiowych przedsięwzięć. Pamiętajmy tylko aby zawsze pamiętać o dziękczynieniu Panu Bogu w modlitwie, jak to miał zwyczaj czynić bł. Edmund.
Miejmy, zatem ufność i silną niewzruszoną wiarę w Bożą Opatrzność a wówczas ze zdumieniem zauważymy, że na naszych oczach dzieją się cuda, o których nawet nie marzyliśmy. Naucz nas Błogosławiony Edmundzie Twojej ufności, abyśmy nie ulegali zwątpieniu. Uproś nam wiarę, że Bóg widzi wszystkie nasze potrzeby Okiem swej cudownej Opatrzności. Uwielbiamy Cię, Boże Ojcze Niebieski, za Twoją świętą Opatrzność, która nieustannie czuwa nad nami. Ty troszczysz się o wszystko, co jest nam potrzebne do życia i dajesz nam wiele darów. Wierzymy, że wszystko, co pochodzi od Ciebie, jest dobre, choć czasem tego nie rozumiemy. Ufamy Tobie, Ojcze, bo Twoja Boska Opatrzność co dzień wschodzi nad nami, zanim wzejdzie słońce. Nie pozwól zaginąć żadnemu z Twoich dzieci, abyśmy mogli spotkać się z Tobą w naszym wspólnym domu, w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Te i wiele innych rozważań z życia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego towarzyszą nam podczas naszych spotkań wspólnoty.


Nasza działalność


Pragniemy poinformować zainteresowanych, że we wrześniu 2012r. na spotkaniu wyborczym został wybrany nowy Zarząd wspólnoty lokalnej stowarzyszenia „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego” w Skrzyszowie, którego przewodniczącą została pani Renata Kosider. Natomiast siostrą mianowaną przez Prowincję Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP do sprawowania duchowej opieki nad naszą wspólnotą jest siostra Ryszarda. Osoby wybrane do Zarządu przyjęły powierzone im zadania w duchu służby dla dobra tej wspólnoty, Kościoła i całego Stowarzyszenia.

W październiku jedną z naszych widocznych inicjatyw było prowadzenie rozważań różańcowych, a 14 listopada udział we Mszy św. w klasztorze z okazji urodzin bł. E. Bojanowskiego. Natomiast 9 grudnia – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – uczestniczyliśmy we Mszy św. do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego w intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

Poza tym nasze apostolstwo obejmowało opiekę na starszymi i chorymi osobami z naszego najbliższego środowiska oraz odbywały się odwiedziny osób starszych w ich domach. Obdarowaliśmy też jedną rodzinę artykułami pierwszej potrzeby. Cieszy również fakt, że do „Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego” w Skrzyszowie dołączyły dwie nowe kandydatki.

Zapraszamy do wspólnych spotkań i modlitwy: „Panie Jezu, wzywasz mnie dziś za przykładem Błogosławionego Edmunda do dobroci serca i konkretnych czynów miłości, a nade wszystko bym mojej świętości nie odkładała „na jutro”. Panie spraw, bym potrafiła więcej kochać, gorliwiej żyć Ewangelią, jaśniej promieniować na innych, i tak być złączoną z Tobą na modlitwie, by móc w pełni zrealizować moje powołanie w Rodzinie Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.”


„w twojej dłoni, nasza dłoń”


Czasy, w których żył E. Bojanowski, różnią się od czasów, w których żyjemy my. Zapewne nie piszemy już listów, tylko wysyłamy sms – y lub e – meile. Rzadko chodzimy pieszo, bo nawet kiedy mamy do przebycia niewielką odległość wsiadamy do samochodu. Do lekarza możemy pójść w każdej chwili. Jednym słowem, zmieniło się bardzo dużo i pewnie tak być powinno, bo nie o to w życiu chodzi, żeby wszystko stało w miejscu. Nie zmieniło się jednak to, co ulec zmianie powinno „OBOJĘTNOŚĆ”. E. Bojanowski, oddając swoją miłość innym, musiał dostrzegać miłość w sobie samym. Czy i ty potrafisz patrzeć na siebie z miłością? Jeżeli nie, to nawet, gdyby cały świat cię kochał nie będziesz umiał oddać tej miłości dalej. Nie bój się spojrzeć w siebie głęboko, masz w sobie na pewno wiele miłości! On się nią dzielił – ty też potrafisz! Pytanie tylko – czy chcesz?

Czy w tym dzisiejszym świecie ja i ty - człowiek goniący za tym, by ciągle mieć lepiej, więcej, by żyć coraz wygodniej, choć raz tak naprawdę pochylił się, nad drugim człowiekiem? Czy choć raz ofiarowałeś mu swój, jakże cenny dziś czas, rezygnując ze swoich zajęć, nie zawsze tak naprawdę potrzebnych? Czy choć raz, umiałeś podzielić się czymś materialnym, oddać coś dla ciebie cennego – nie niepotrzebnego, czy też zbytecznego? Czy choć raz chciało ci się poszukać, dostrzec, wyjść do człowieka, potrzebującego? Czy nie jest tak, że ten potrzebujący przychodzi do ciebie, a ty i tak dajesz mu ochłapy swojego czasu, ochłapy swojej uwagi, ochłapy tego, co nie jest ci już potrzebne ?

Edmundzie kochany, żyłeś w stanie świeckim, jak większość z nas, a życiem swoim pokazałeś nam, że można nie zatracając i rezygnując z siebie, oddać kawałek siebie dla drugiego człowieka.

Proszę cię, proszę najpiękniej jak potrafię, proszę Cię sercem, które bije bardzo mocno, gdy wypowiadam te słowa:

Chwyć nas za rękę, jak dzieci – „w twojej dłoni, nasza dłoń” i każdego dnia prowadź w kierunku, w którym sam podążałeś, a wtedy znajdziemy w sobie, i miłość, i odwagę, i hojność jakiej się po sobie nie spodziewamy. Niech nasze pragnienia, myśli, słowa przemienią się w czyn. My będziemy przez to lepsi, a nasze czasy będą się zmieniać….

E .K.

Biografia bł. Edmunda

Litania


     nr. konta:
     40 1050 1403 1000 0023 0745 8881
     ING BANK ŚLĄSKI
     Bóg zapłać za wszelką pomoc materialną

Parafia św. Michała Archanioła
w Skrzyszowie

ul. Wyzwolenia 39
44-348 Skrzyszów
tel.(32) 47 26 608